นาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ ... read more

เทศบาลตำบลนาเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเสลภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสลภูมิระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่ ... read more

ประชากรของเทศบาลตำบลนาเมือง รวมทั้งสิ้น 9,693 คน ... read more

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 176.23 คน/ตารางกิโลเมตร ... read more

... read more
by camp26

ดาวนโหลด

การดำเนินงาน
การรายงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้123
mod_vvisit_counterเมื่อวาน201
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้324
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1291
mod_vvisit_counterเดือนนี้4445
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5910
mod_vvisit_counterทั้งหมด189180

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

                                                                                                    เทศบาลตำบลนาเมือง   อำเภอเสลภูมิ     จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                       แบบ ผด 2 ( 1/ 16 )

 

ลำดับที่

ช่วงเวลาที่

ต้องจัดหา

รายการ /   จำนวนหน่วย ( หน่วย )

หน่วยงาน

เจ้าของเงิน

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

วิธีจัดหา

กำหนด

ส่งมอบพัสดุ

( วัน )

หมายเหตุ

แผนงาน/งาน   /โครงการ

จำนวน

( บาท )

ประเภท

จำนวน

( บาท )

1.

ต.ค.56-ก.ย.57

ซื้อหรือค่าจ้างเหมาบริการต่าง   ๆ เช่น วารสาร/โฆษณา   สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เว็บไซด์ ฯลฯ

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

100,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 24

5 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

2.

ต.ค.56-ก.ย.57

ค่ารับรอง   เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ   คณะบุคคล บุคคล ฯลฯ

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

20,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 24

5 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

3.

ต.ค.56-ก.ย.57

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง   ๆ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

20,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 24

5 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

4.

ก.พ.57-พ.ค.57

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถศึกษาดูงาน

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

200,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 24

5 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามงบประมาณ

5.

ต.ค.56-ม.ค.57

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

30,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 24

5 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามงบประมาณ

6.

ก.พ.57-พ.ค.57

ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกฯ   เนื่องจากหมดวาระ

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

450,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 25

7 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามงบประมาณ

7.

ต.ค.56-ก.ย.57

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ต่าง   ๆ ของ ทต.นาเมือง

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

150,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 25

7 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

8.

ต.ค.56-ก.ย.57

วัสดุสำนักงาน   สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ   ฯลฯ

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

80,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 25

5 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

9.

ต.ค.56-ก.ย.57

วัสดุธงชาติ   ธงตราสัญลักษณ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

20,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 25

5 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี

10.

ต.ค.56-ม.ค.57

วัสดุตู้กระจก   บานเลื่อน จำนวน 1 ตัว

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

4,500.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 25

5 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามงบประมาณ

11.

ต.ค.56-ม.ค.57

วัสดุหีบบัตรเลือกตั้ง

สำนักปลัด

เทศบาล

บริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป

50,000.-

-

-

ตกลงราคา

หน้า 25

7 วัน

ขออนุมัติจัดหาตามงบประมาณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้

  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2556

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2013 เวลา 05:35 น.)