นาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ ... read more

เทศบาลตำบลนาเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเสลภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสลภูมิระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่ ... read more

ประชากรของเทศบาลตำบลนาเมือง รวมทั้งสิ้น 9,693 คน ... read more

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 176.23 คน/ตารางกิโลเมตร ... read more

... read more
by camp26

เฟสบค

ดาวนโหลด13

รองเรยนทจรต

  

การดำเนินงาน
การรายงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้115
mod_vvisit_counterเมื่อวาน219
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1048
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1470
mod_vvisit_counterเดือนนี้3881
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6463
mod_vvisit_counterทั้งหมด212412

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลนาเมือง 

 

1.  สภาพทั่วไป

         1.1  ที่ตั้งและขนาด เทศบาลตำบลนาเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเสลภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสลภูมิระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 34,375 ไร่

มีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่นอื่น ๆ   ดังนี้
     
ทิศเหนือ            ติดต่อกับ            เทศบาลตำบลนาแซง  อบต.ท่าม่วง  เทศบาลตำบลหนองหลวง
     
ทิศใต้                ติดต่อกับ            เทศบาลตำบลเสลภูมิ
      ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ            เทศบาลตำบลวังหลวง  อบต.บึงเกลือ  เทศบาลตำบลเมืองไพร
     
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ            องค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า  อำเภอทุ่งเขาหลวง 

เทศบาลตำบลธงธานี  อำเภอธวัชบุรี

          1.2  จำนวนหมู่บ้าน และประชากรในตำบล
                   ประชากรของเทศบาลตำบลนาเมือง  รวมทั้งสิ้น  9,693  คน
                   ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  176.23  คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวน (คน)

รวม

ชาย

หญิง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

บ้านขว้าง

บ้านยาง

บ้านลาด

บ้านนาคำ

บ้านหนองหว้า

บ้านนาเมือง

บ้านนาเมือง

บ้านหนองหงษ์

บ้านโจด

บ้านโนนสะอาด

บ้านหนองแป้น

บ้านป่าขี

บ้านทรายขาว

บ้านโสกม่วง

บ้านขว้าง

บ้านนาสีนวล

บ้านยาง

บ้านทุ่งเมืองทอง

บ้านทรายขาวพัฒนา

บ้านโจดรุ่งเรือง

99

135

164

169

165

103

130

95

142

37

70

149

153

38

101

101

80

167

120

53

240

321

309

403

378

187

245

207

255

94

187

401

304

87

228

192

203

332

178

118

232

330

305

432

337

188

248

223

260

84

179

360

296

85

265

206

199

314

182

99

472

651

614

835

715

375

493

430

515

178

366

761

600

172

493

398

402

646

360

217

รวม

 

2,271

4,869

4,824

9,693

2. หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

                   1.  โรงสีขนาดเล็ก                                                          จำนวน        21     แห่ง
                   2.  โรงงานอุตสาหกรรม                                                    จำนวน          4     แห่ง
                        (เป็นโรงงานที่มีคนทำงานน้อยกว่า  10 คน)
                   3.  ร้านค้า                                                                    จำนวน        92     แห่ง
                   4.  ร้านรับซ่อมจักรยานยนต์/เครื่องจักรกล/เครื่องไฟฟ้า                จำนวน        15     แห่ง
                   5.  ร้านเสริมสวย/ตัดผม                                                    จำนวน        10     แห่ง
                   6.  ฟาร์ม                                                                     จำนวน          7     แห่ง
                   7.  โรงแรม/รีสอร์ท                                                          จำนวน          1     แห่ง
                   8.  ตลาด                                                                       จำนวน          1     แห่ง

            2.1  รายได้เฉลี่ย/คน/ปี ของประชากรในพื้นที่  ปี พ.ศ. 2556  จำนวน  56,337  บาท

หมายเหตุ  รายได้เฉลี่ย/คน/ปี  เป็นรายได้รวมของทุกครัวเรือนในพื้นที่หารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่  ข้อมูลจาก จปฐ.ปี 2556

3.  สภาพทางสังคม

         3.1  การศึกษา

                   (1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  5  แห่ง    ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมือง,บ้านลาด,บ้านขว้าง , บ้านทรายขาว  และบ้านโจด  ดังนี้

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ตั้ง

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมือง

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขว้าง

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจด

หมู่ที่  6

หมู่ที่  1

หมู่ที่  3

หมู่ที่  13

หมู่ที่  20

50

23

36

25

26

3

2

2

2

2

รวม

 

160

11

(2)  โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน   9  แห่ง  ดังนี้

โรงเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนครู

อนุบาล

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ครูผู้สอน

ผู้อำนวยการ

บ้านนาเมือง

16

11

18

17

14

10

16

-

-

-

102

9

1

บ้านทรายขาว

12

13

10

6

4

5

9

-

-

-

59

3

1

บ้านป่าขี

8

3

4

13

9

10

9

-

-

-

56

4

1

บ้านโจด

14

2

3

5

4

8

10

-

-

-

46

5

1

บ้านหนองหงษ์

7

3

3

4

4

3

6

-

-

-

30

3

1

บ้านหนองหว้า

19

10

8

13

16

14

19

16

20

16

150

15

1

บ้านลาด

-

1

1

1

3

2

3

-

-

-

11

2

1

บ้านยาง

12

8

5

10

9

7

7

-

-

-

58

5

1

บ้านขว้าง

16

5

4

7

5

8

6

-

-

-

51

4

1

-          ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                          จำนวน    1   แห่ง

-          ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน          จำนวน   20   แห่ง

         3.2  สถาบันและองค์กรศาสนา

ลำดับที่

ชื่อวัด

หมู่ที่

ลำดับที่

ชื่อวัด

หมู่ที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

วัดศรีธาตุ

วัดจริยาสมโพธิ์

วัดบ้านราษฎร์วิสิสฐ์

วัดชมภูวาปี

วัดป่านาเมือง

วัดป่าโนนเมือง

วัดสามัคคีนาเมือง

วัดหงส์รัตนาวาส

วัดป่าบ้านหนองหงส์

วัดสุทธิอัมไพรวัน

1

2

3

5

6

6

7

8

8

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

วัดสุนทรนิวาส

วัดหนองแป้น

วัดป่าขี

วัดป่าบ้านทรายขาว

วัดศิลาอาสน์

วัดอัมพวันวนาราม

วัดหัวภูดินวนาราม

วัดป่าสามัคคีธรรมบ้านโจด

วัดป่าหนองโกศรี

สำนักสงฆ์เกาะแก้ว

9

11

12

13

13

14

15

16

2

1

         3.3  สาธารณสุข

     -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล/หมู่บ้าน   2  แห่ง
     จำนวนพยาบาล  เจ้าพนักงานสาธารณสุขรพ.สต.บ้านนาเมือง  5 คน (เป็นชาย 2 คน, หญิง  3  คน)
     -  จำนวนพยาบาล  เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านป่าขี  3  คน (เป็นชาย 2 คน , หญิง  1  คน)
     -  สถานพยาบาลเอกชน  1  แห่ง

         3.4  ด้านสวัสดิการสังคม

    -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน        20    แห่ง
         
    -  ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล               จำนวน     1,334  คน
          
    -  คนพิการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล              จำนวน        287  คน
         
    -  ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล      จำนวน          13   คน

         3.5  มวลชนจัดตั้ง

                   -  ลูกเสือชาวบ้าน  1  รุ่น                                          จำนวน               200          คน

                   -  ตำรวจอาสา  1  รุ่น                                               จำนวน               150          คน

                   -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  2  รุ่น                จำนวน               200          คน

         3.6  การกีฬา  นันทนาการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                   -  สนามกีฬา  จำนวน  1  แห่ง

                   -  สวนสาธารณะ   จำนวน   1  แห่ง

4.  การบริการพื้นฐาน

         4.1  การโทรคมนาคม

                   -  โทรศัพท์สาธารณะ                                               จำนวน               23            เครื่อง

                   -  โทรศัพท์บ้าน                                                      จำนวน              179           เครื่อง

                   -  โทรศัพท์มือถือ                                                    จำนวน            4,000          เครื่อง

 

4.2  การไฟฟ้า

                   จำนวนไฟฟ้าที่เข้าถึงถึงหมู่บ้านทั้งหมด  20  หมู่บ้าน  มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดจำนวน  2,271  ครัวเรือน

         4.3  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   -  ฝาย                                                                        จำนวน           1         แห่ง

                   -  ห้วย/หนอง/บึง                                                         จำนวน          22        แห่ง

                   -  บ่อน้ำตื้น                                                                 จำนวน         448       แห่ง

                   -  บ่อบาดาลสาธารณะ                                                  จำนวน          20        แห่ง

                   -  บ่อบาดาลเอกชน                                                       จำนวน         297       แห่ง

                   -  ประปา                                                                    จำนวน          13        แห่ง

                   -  คลองส่งน้ำ                                                               จำนวน           4         แห่ง

5.  ศักยภาพในตำบล

         ศักยภาพของเทศบาล

                   1.  จำนวนบุคลากร  50  คน  แยกเป็นส่วนต่าง ๆ   ดังนี้

                               -  สำนักปลัด    พนักงานเทศบาล    13     คน     พนักงานจ้าง     20     คน

                               -  กองคลัง       พนักงานเทศบาล      4     คน     พนักงานจ้าง       3     คน

                               -  กองช่าง        พนักงานเทศบาล      3     คน     ลูกจ้างประจำ       1     คน

                                                    พนักงานจ้าง            6     คน

                   2.  ระดับการศึกษาของบุคลากร

                               -  ประถมศึกษา                   จำนวน                 4              คน

                   -  มัธยมศึกษา                     จำนวน                 7              คน

                   -  อนุปริญญา                      จำนวน                 3              คน

                               -  ปริญญาตรี                      จำนวน               31              คน

                               -  สูงกว่าปริญญาตรี              จำนวน                 5              คน

                   3.  รายได้ในแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

.ศ.

รวม

 

(บาท)

รายได้ที่เทศบาล

จัดเก็บเอง

(บาท)

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ  จัดเก็บให้

(บาท)

เงินอุดหนุน

จากรัฐบาล

(บาท)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

(บาท)

2551

2552

2553

2554

2555

27,126,155.33

26,970,271.17

28,110,255.32

25,428,726.80

28,696,802.82

393,197.52

307,704.37

541,046.67

432,556.67

800,577.90

10,919,558.53

10,990,693.37

14,750,824.65

14,356,899.13

15,006,871.92

15,813,399.28

15,671,873.43

12,818,384.00

10,639,271.00

12,889,353.00

916,304.00

3,882,485.47

8,551,672.43

14,387,765.70

14,731,971.79

 

 

 

 

 

 

                   4.  รายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ

ประเภทรายจ่าย

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

2551

2552

2553

2554

2555

1. งบกลาง

2. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ

3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว

4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค

6. หมวดเงินอุดหนุน

7. หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ

    สิ่งก่อสร้าง

8. รายจ่ายอื่น

9. เงินอุดหนุนทั่วไป

10. เงินสะสม

843,345

3,670,549

1,682,423

8,934,383.76

193,957.80

2,782,393.93

4,021,526

 

-

4,947,000

-

5,857,612

5,832,508

2,218,923

4,685,363.65

263,227.58

2,288,318.69

2,680,315.07

 

-

-

52,110

5,686,197.32

4,957,195

2,402,308

4,370,075.92

302,731.58

1,292,000

1,583,208.22

 

-

-

618,278.75

935,296.00

6,612,422.00

1,668,167.00

5,676,884.26

324,250.95

2,729,188.03

3,714,419.00

 

-

-

-

1,146,025.00

5,768,407.00

1,916,049.00

7,744,205.57

341,020.73

2,602,207.50

6,570,725.00

 

 

 

2,622,857.00

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

27,075,578.49

23,878,378.00

21,211,994.79

21,660,627.24

28,711,496.80

หมายเหตุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไมได้รวมเป็นรายได้ และรายจ่ายของเทศบาล


                 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 สิงหาคม 2013 เวลา 12:07 น.)

 
ข่าวเปิดสอบงานราชการ