นาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ ... read more

เทศบาลตำบลนาเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเสลภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสลภูมิระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่ ... read more

ประชากรของเทศบาลตำบลนาเมือง รวมทั้งสิ้น 9,693 คน ... read more

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 176.23 คน/ตารางกิโลเมตร ... read more

... read more
by camp26

ดาวนโหลด

การดำเนินงาน
การรายงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้109
mod_vvisit_counterเมื่อวาน201
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้310
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1291
mod_vvisit_counterเดือนนี้4431
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5910
mod_vvisit_counterทั้งหมด189166

 

สำนักปลัด/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

IMG 9375
 นายศรีศักดิ์ เวียงนนท์
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

 
  pennapa

นางเพ็ญณภา  สุทธิประภา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
อรทย
นางสาวอรทัย  วิเชียรเขต 
นักทรัพยากรบุคคล
alt
นางจรุงจิต กอผจญ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
gunlayanee
นางกัลยาณี  แก้วสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  alt
นางสาววนิดา ผลิปัญญา 
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
alt
นายวายุภัทร์ ทิพยฤาชา 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายสมชาย แก่นนาคำ 
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายสมถวิล นาเมืองรักษ์ 
คนสวน
นายประวทย บวระบต
นายประวิทย์ บัวระบัติ 
คนสวน
  น.ส.บวเรยน บตรพรม
นางสาวบัวเรียน บุตรพรม 
คนครัว
 
 alt
นางสาวพงศ์ลัดดา  เผ่าศิริ
นักวิชาการสุขาภิบาล 
alt
นายสุทธิพงษ์  กุลธินี
นิติกร
นายยทธนา โพธศรขาม
นายยุทธนา  โพธิ์ศรีขาม
นักวิชาการเกษตร
     

3
นายสัมฤทธิ์  ศรีพล
พนักงานขับรถขยะ

นายสรยา นาเมองรกษ
นายสุริยา นาเมืองรักษ์ 
นักพัฒนาชุมชน
7
นายบุญศรี  สวัสดิ์นะที
พนักงานดับเพลิง
  alt
นางสาวอ้อมจันทร์ ธรรมหนองคัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
     
     
  นายศภมต คนไว

นายศุภมิต  คนไว
นักวิชาการศึกษา
 
alt
นางเข็มทอง ศรีหมื่น 
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด
alt
นางสมปอง สังสีราช 
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมือง
alt
นางบุญช่วย ปิตะฝ่าย 
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว
alt
นางสุภาพ สาระขันธ์ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด

alt
นางมณีรัตน์ นาเมืองรักษ์ 
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมือง

alt
น.ส.อุบล นาเมืองรักษ์ 
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว
  alt
นางสาวปนิตา ปิติธนพล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมือง
 
alt
นางเครือวัลย์ ฤทธิวุธ 
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจด
 

 alt
นางนันท์ภัส ศิริสอน 
ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขว้าง

alt
นางสุกัญยา มาศวรรณา 
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจด
  alt
น.ส.เนตรนภา ประเสริฐสังข์ 
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขว้าง

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 07 เมษายน 2021 เวลา 09:00 น.)