นาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ ... read more

เทศบาลตำบลนาเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเสลภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสลภูมิระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่ ... read more

ประชากรของเทศบาลตำบลนาเมือง รวมทั้งสิ้น 9,693 คน ... read more

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 176.23 คน/ตารางกิโลเมตร ... read more

... read more
by camp26

ดาวนโหลด

การดำเนินงาน
การรายงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้125
mod_vvisit_counterเมื่อวาน201
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้326
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1291
mod_vvisit_counterเดือนนี้4447
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5910
mod_vvisit_counterทั้งหมด189182

ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558)
....................................................................

                                ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 (4) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการนี้เทศบาลตำบลนาเมือง ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558)   เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

                                ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554-2558) ของเทศบาลตำบลนาเมือง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2554

  

( นายบุญศรี   นาเมืองรักษ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

  

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 15:55 น.)