นาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ ... read more

เทศบาลตำบลนาเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเสลภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสลภูมิระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่ ... read more

ประชากรของเทศบาลตำบลนาเมือง รวมทั้งสิ้น 9,693 คน ... read more

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 176.23 คน/ตารางกิโลเมตร ... read more

... read more
by camp26

เฟสบค

ดาวนโหลด13

รองเรยนทจรต

  

การดำเนินงาน
การรายงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้127
mod_vvisit_counterเมื่อวาน219
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1060
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1470
mod_vvisit_counterเดือนนี้3893
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6463
mod_vvisit_counterทั้งหมด212424

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลนาเมือง (พ.ศ. 2557-2559)
.......................................... 

                    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 17(4) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ในการนี้เทศบาลตำบลนาเมืองได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลนาเมือง (พ.ศ. 2557-2559) เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยได้รับการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาเมือง

                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 24 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลนาเมือง (พ.ศ. 2557-2559) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

 

                    จึงประกาศมาให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

                                   ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

 

                                     (นายบุญศรี   นาเมืองรักษ์)
                                              นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:24 น.)

 
ข่าวเปิดสอบงานราชการ