นาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ ... read more

เทศบาลตำบลนาเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเสลภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสลภูมิระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่ ... read more

ประชากรของเทศบาลตำบลนาเมือง รวมทั้งสิ้น 9,693 คน ... read more

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 176.23 คน/ตารางกิโลเมตร ... read more

... read more
by camp26

เฟสบค

ดาวนโหลด13

รองเรยนทจรต

  

การดำเนินงาน
การรายงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้122
mod_vvisit_counterเมื่อวาน219
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1055
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1470
mod_vvisit_counterเดือนนี้3888
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6463
mod_vvisit_counterทั้งหมด212419

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลนาเมือง และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556"
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ตั้งจ่ายเป็น  จำนวนเงิน ทั้งสิ้น 29,000,000 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

อ่านเทศบัญญัติทั้งหมดได้ตามไฟล์แนบ

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2013 เวลา 16:35 น.)

 
ข่าวเปิดสอบงานราชการ