นาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ ... read more

เทศบาลตำบลนาเมือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเสลภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสลภูมิระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่ ... read more

ประชากรของเทศบาลตำบลนาเมือง รวมทั้งสิ้น 9,693 คน ... read more

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 176.23 คน/ตารางกิโลเมตร ... read more

... read more
by camp26

ดาวนโหลด

การดำเนินงาน
การรายงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้111
mod_vvisit_counterเมื่อวาน201
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้312
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1291
mod_vvisit_counterเดือนนี้4433
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5910
mod_vvisit_counterทั้งหมด189168

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

               นาเมืองน่าอยู่                       โครงสร้างพื้นฐานที่ดี        เศรษฐกิจมั่นคง
               ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม        นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี        มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ  

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

             1. การพัฒนาและการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
             2. ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
             3. ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
             4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
             5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
             6. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงในสังคม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
             7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
             8. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และการปลูกข้าวหอมมะลิ
             9. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น  
             10. ส่งเสริมการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน
             11. การสร้างระบบการจัดการที่ดี การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
             12. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2013 เวลา 16:10 น.)